LIVØ

Category
Kort

Livø. Øen blev fredet i 1977 den er 320 ha. Øen er ca. 3 km. lang og 2 km. bred. Livø har hørt under Vitskøl Kloster fra 1158 til 1573 hvor øen blev solgt til Herregården Bjørnsholm. I 1850 blev den udskilt fra godset og i 1911 erhverves øen af professor Keller som benyttede øen som internat for åndsvage kriminelle i 50 år. Livø drives som økologisk landbrug. 1/3 er forsøgs afgrøder med de gamle korn sorter. 1/3 hede, strandenge og overdrev som afgræsses af kødkvæget Angus Aberdeen. Den sidste 1/3 er dækket af skov. Især de gamle sorter Eg og Hassel fra stenalderen.Dyrelivet og planteverdenen på Livø er arts-rig, og alle må være med til at værne om den enestående natur, som bl.a. rummer omkring 700 arter af blomster planter samt dåvildt, der har været her uafbrudt siden middelalderen. Afmærket vandrerute 6,3 km. NB! Af hensyn til dyrelivet på Livø må publikum ikke medbringe hunde til øen.

Livø: ©Skov- og Naturstyrelsen
www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser
www.naturekspeditionen.dk – se under Naturruter
www.vesthimmerland.dk – under Kultur, Fritid & Turisme – under oplev naturen
www.friluftsguiden.dk – flere ture
P-plads: Livøvej – GPS: 56.89112 , 9.16700

Færge: Mini Line www.miniline.dk
NB! Færgen er en personfærge, så biler, motorcykler og knallerter må efterlades i Rønbjerg havn.