NATURSTIEN NIBE-HVALPSUND – CYKELRUTE NR. 29 OG RIDERUTE

Category
Kort

Naturstien Nibe-Hvalpsund følger delvis forløbet ad den nedlagte privatbane Nibe-Hvalpsund. Banen blev etableret i 1899 og nedlagt den 1. april 1969. Sporene fortsatte ud på Hvalpsund – Sundsøre Færgen og i Sundsøre blev der kun anlagt 50 meter spor til en lager bygning.
Vesthimmerland er som ingen anden landsdel i Danmark præget af store åer, der siden istiden har eroderet sig ned i det temmelig flade, svagt bølgende landskab. Jordbunden er sandholdig, hvilket præger vækstmulighederne og dermed plante og dyrelivet. Naturstien skærer gennem et stærkt varieret landskab spændende fra strandenge ved Nibe, skrænter fra stenalderhavet ved Sebber, græsnings enge i ådalene, hede og plantagelandskab nord for Aars, landbrugsland fra Aars til Hvalpsund, til moser, bække overdrev o.s.v. Naturstien er asfalteret med et spor for gående og cyklende samt et der er grus belagt for ridende. Cykelruten Nibe-Hvalpsund nr. 29 forbinder Plantagestien nr 118 med Ertebølleruten nr. 36.

Naturstien Nibe-Hvalpsund – Cykelrute nr. 29 og Riderute ©Skov- og Naturstyrelsen – bliver ikke trykt mere.
www.naturstyrelsen.dk/Udgivelser
www.friluftsguiden.dk – flere ture