PLOVMANDSHØJ PLANTAGE – VANDRERUTE

Category
Kort

Plovmandshøj Plantage. 90 ha. beplantet efter 2 verdenskrig. Landskabet er præget af vinden. Klitryggene er opstået som dele af parabelklitter vandret ind gennem området. Sydvest er fladt med fugtige kærområder omkring Blåmandskær og Brushale. Den fredede gravhøj, formentlig fra ældre bronzealder, “Blåmandshøj” er ikke udgravet. Plantagen er anlagt på hovedgården Gunderstedgårds jorde. Historien er fra midten af 1400-tallet. 1921 udstykket 24 husmandsbrug. Hulvejen i nordvest, var samtidig med sandfygningene i slutningen af 1700-tallet, ledte mod et vadested over Bruså. Planterne er typiske hede- og klitplanter som lyng, tyttebær, snerre, star samt forskellige laver. Porse er en fin snapseurte plante, vikingerne brugte den i deres mjød. Desuden blev den anvendt til plantefarvning og i senge halmen mod lopper. Man kan være heldig at se råvildt, ræve og grævlinger.

Plovmandshøj Plantage: ©Nordjyllands Amt. Kortet bliver ikke trykt mere.
www.naturekspeditionen.dk se under Naturruter
www.vesthimmerland.dk – under Kultur, Fritid & Turisme – under oplev naturen
www.friluftsguiden.dk – flere ture
P-plads: Doverhøjvej – GPS: 56.89811 , 9.45341