Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Handelsstandsforening

Tre byer i Vesthimmerland går sammen for at bekæmpe centralisering

Repræsentanter fra Aalestrup, Farsø og Løgstør har for nyligt mødtes for at debattere Vesthimmerlands Kommunes udmelding om at lukke den kommunale administration i de tre byer.

En mulig lukning af administrationsbygningerne i Aalestrup, Farsø og Løgstør blev i juni præsenteret og drøftet på et møde i Økonomiudvalget i Vesthimmerlands Kommune. Dermed er der nu åbnet op for at centralisere kommunen yderligere ved at flytte mange kommunale arbejdspladser væk fra de 3 byer. Konkret drejer det sig om mere end 250 arbejdspladser i alt. Baseret på denne udmelding, har repræsentanter fra byerne Aalestrup, Farsø og Løgstør nu mødtes for at drøfte emnet. Konklusionen er helt klart, at man er imod centraliseringen, da den har store negative konsekvenser for de tre byer og udviklingen i hele kommunen.

Lukning af kommunens administrationsbygninger i Farsø, Aalestrup og Løgstør betyder ikke kun, at byerne mister arbejdspladser, men har også mange afledte følgekonsekvenser. Når arbejdspladser forsvinder fra byerne, betyder det, at handlen i byerne mindskes, byerne affolkes, foreninger for alle aldersgrupper mister medlemmer, og det bliver derfor mindre attraktivt at bosætte sig i byerne og huspriserne vil derfor helt naturligt falde. Når arbejdspladser flytter væk, bliver det sværere at tiltrække ny bosætning, og en ond negativ spiral er startet.

Aalestrup, Farsø og Løgstør står derfor sammen i kampen mod centraliseringen i kommunen. Frem for en centralisering, ønsker vi i stedet en decentralisering. De digitale muligheder betyder, at man kan samarbejde effektivt på tværs af geografi og afdelinger. Det har tiden under Corona vist og kommunen forventer det samme af virksomheder og borgere i kontakten med kommunen. 

Det handler om at skabe en bæredygtig kommune med udviklingsmuligheder i hele kommunen. En kommune hvor også de mindre byer er bæredygtige, og ikke affolkes i takt med, at de kommunale arbejdspladser og den kommunale nærhed centraliseres.

Vi ønsker alle at tiltrække nye og flere borgere og undgå fraflytning, og det sker bedst ved, at sikre attraktive lokalområder i hele kommunen med handel, foreningsliv, skole, børnehaver, bibliotek og andre kommunale funktioner. Når kommunen fjerner arbejdspladser, forringer man samtidig private virksomheders lyst og muligheder for at skabe nye arbejdspladser.  

Når der er brug for plads til nye funktioner, bør der først ses på de nuværende bygninger i stedet for at bygge nyt. Det er både godt for kommunens og dermed borgernes penge, og samtidig medvirkende til at undgå tomme forfaldne bygninger.

Kigger man på begrebet bæredygtighed i kommunens vision vedrørende bæredygtigt byggeri, står der følgende (citat fra…):

”Vi vil have fokus på bæredygtigheden i alle kommunale byggerier. Det handler således om at sikre cirkularitet i byggematerialer, bygge mindre nyt og renovere mere på bestående bygninger, for at undgå at bygge med miljøfarlige stoffer, etc. Den mest bæredygtige kvadratmeter er den, vi ikke bygger, hvorfor langsigtet og strategisk planlægning af bygningsmassen vil være en grundforudsætning for at kunne indfri ovennævnte fokus”

Det er derfor stik mod kommunens egen vedtagne og nedskrevne strategi, når kommunen planlægger at lukke administrationen i de 3 byer og bygge til Rådhuset i Aars for 117 mio. kroner. 

Derfor er vi meget interesserede i, hvad du som borger i Vesthimmerland mener om sagen? Kom derfor og deltag i debatten på et af borgermøderne i enten Aalestrup, Farsø eller Løgstør, hvor alle er velkomne. Borgermøderne afholdes her:

Farsø tirsdag den 5. september kl. 19.00 i Thit salen – Dronning Ingrid hallerne

Løgstør onsdag den 6. september kl. 19.15 i Kultur & Idrætscenter Lanternen

Aalestrup torsdag den 7. September kl. 19.00 i Rosenparken

Med venlig hilsen

Farsø Handelsstandsforening Farsø Udvikling
Rasmus Dige, Jørgen Jensen, Anette Overgaard, Gert Hosbond, Per Torp 

Aalestrup Handel & Erhverv 
Karl William Carlsen, Rene Sørensen, Jens Kvorning 

Løgstør Handler ApS, Løgstøregnens Netværk, Løgstør Handel
Asbjørn Berge, Per Ravn, Leif Christensen, Torben Frederiksen, Dennis Rasmussen, Betina Højsleth