Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Farsø Sygehus – Erhvervspris 2009

Farsø Sygehus er en af Farsø’s største virksomheder. Med omkring 450 ansatte er det en virksomhed af stor betydning for Farsø og hele Vesthimmerland.

Stor værdi for lokalområdet.
De direkte og inddirekte erhvervsmæssige effekter af sådan en arbejdsplads er oplagte. For det første er de ansatte med læger, sygeplejersker, plejepersonalets administration og forskellige servicefunktioner. for  det andet er der mange leverandører til et sygehus. Heraf også en del lokale. For det tredje er der hver dag en stor tilstrømning af mennesker til sygehuset. Mange af dem foretager indkøb – også lokalt.

Ikke mindst har Farsø sygehus en stor betydning for Vestiimmerlands erhvervsudvikling. Et velfungerende sygehus spiller en stor rolle i tiltrækning og fastholdelse af veluddannet arbejdskraft og andre institutioner eller services med relationer til sygehuset. Det har også stor betydning for det øvrige erhvervslivs muligheder for at tiltrække kvalificeret arbejdskraft.

Et sygehus i udvikling.
Kigger man lidt mere indgående på virksomheden Farsø Sygehus får man også øje på, at det er en virksomhed i udvikling. Sygehuset er helt i front med hensyn til at indføre nye ledelses værktøjer, som ellers mest har været kendt i det private erhvervsliv. Det har bidraget til høj effektivitet og særligt på det ortopædkirurgiske område arbejdes der med et Lean koncept, hvis erfaringer også bruges på andre sygehuse. På de medicinske område er man gået nye veje med hensyn til patientbehandling i bred forstand.
Vi vil tillade os at hævde, at Fars Sygehus på nogle meget centrale ledelsesmæssige områder har vist vejen fremad for hele det nordjyske sygehusvæsen.

Kåret som landets bedste sygehus af patienterne.
Kunderne – eller i dette tilfælde – patienterne, har sat pris på det. Forrige år blev Farsø Sygehus som bekendt kåret til landets bedste. Det var et stort skulderklap til både ledelse og medarbejdere.
I det hele taget er der set udefra et meget stort engagement blandt de ansatte på Sygehuset. Et sådant engagement er guld værd for enhver virksomhed.
Farsø Sygehus kan klare et bredt spektrum af de hyppigste sygdomme, for eksempel indenfor mave-tarm sygdomme, hjertelidelser, lungebetændelse, svimmelhed, optræning efter blodprop i hjernen, gigt og knogleskørhed.
På Farsø Sygehus råder man over ekspertise på en række felter, men som mindre sygehus kan man naturligvis ikke tilbyde eksperter på de allermest specialiserede områder. Derfor er rollen for et mindre sygehus som Farsø Sygehus at tage sig af almindelige patienter og fungere som filter, således at kun de mest syge behøver at komme videre og beslaglægge sengepladser på det store sygehus i Aalborg.

Værd at bygge videre på.
Et effektivt patientforløb, en stor produktion, det gode arbejdsmiljø og det meget store optageområde er kendetegnende for sygehuset i Farsø.
På Farsø Sygehus råder man over en særdeles effektiv medicinsk afdeling, og forholdende er, som Erik Juhl udvalgets eksperter konkluderer, oplagte til at satse på fremadrettet.
– Det tror og håber jeg også på, at regions politikkerne kommer frem til, når den endelige beslutning skal tages om sygehusstrukturen i Himmerland, lød det fra Mogens Jensen.
Ortopædkirurgien er et kapitel for sig. Her operere man hvert år 400 nye knæ, 400 hofter og ca. 900 skulderoperationer samt diverse operationer som brækkede ben og håndled.
Farsø Sygehus er på 2. eller 3. pladsen i landet for flest antal opererede hofterm knæ og skuldre, så selv om sygehuset betragtes som et “lille” sygehus, så har Farsø Sygehus et virkeligt stort produktionsapparat, som Region Nordjylland slet ikke kan undvære.
Desuden udfører anæstesi afdelingen ca. 2.800 bedøvelser om året.

Et stolt personale.
– Fra en af medarbejderne har jeg fået følgende udtalelse, som egentlig giver et fantastisk godt billede af, hvorfor Farsø Sygehus i år får Erhvervsprisen. Udtalelsen lyder.: – Jeg er stolt og glad for at være ansat på Farsø Sygehus, og selvom jeg nærmer mig slut alderen, kan jet ikke lade være med at syntes, at det er en arbejdsplads, der altid har været positiv og i fremdrift på alle fronter.
Desuden er alle vi ansatte på Farsø Sygehus udstyret med en kampvilje for at bevare vores arbejdsplads. Selvom personalet er ansat ved flere sektorer, mærker vi det ikke i dagligdagen, Vi samarbejder på kryds og tværs. Vi mærker ikke, at vi organisatorisk er ansat i henholdsvis Sygehus Himmerland, Anstiesien eller Ortopædkirurgien.
Og det er sådan alle opfatter Farsø Sygehus.

Med disse mange begrundelser for at medvirke til erhvervsmæssig succes i Farsø og Vesthimmerland overrakte Mogens Jensen Erhvervsprisen 2009 til overlæge Henning Hoby Andersen, Oversygeplejerske Mette Berntsen fra Medicinsk afdeling og overlæge Christian Pedersen og oversygeplejerske Dorthe Ebdrup fra Ortopædikirurgisk afdeling.