Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Kop & Kande – Erhvervspris 2011

Et af de absolutte højdepunkter i forbindelse med Farsø Erhvervsråds generalforsamling er overrækkelsen af Erhvervsprisen. Prisoverrækkelsen fandt sted onsdag aften på Hotel Farsø under overværelse af medlemmer fra Erhvervsråd, Turistforening og Handelsstandsforening.

Her ses Jørgen Højrup Jensen i midten med Erhvervsprisen, som blev overrakt af Erhvervsrådsformand Mogens Jensen. Til venstre Malene Heidemann, som også tilskrives en del af æren for sin mands succeser.

– I år tilfalder prisen vores alle sammen “kræmmer”, Jørgen Jensen, Kop og Kande, lød det fra Erhvervsrådsformand Mogens Jensen.

Malene Heidemann, Jørgen Jensen og Mogens Jensen

I begrundelsen for tildelingen af Erhvervsprisen 2011 til Jørgen Højrup Jensen, lød det fra Mogens Jensen:

Du har i mange år drevet og udviklet Kop og Kande forretningen i Farsø på ganske imponerende vis. Forretningen har udviklet sig til en størrelse både omsætningsmæssigt og kvadratmetermæssigt, der slet ikke er i overensstemmelse med hvad en statistik ville tilsige for området. Men du tiltrækker mange kunder langt udenfor lokalområdet, med baggrund i den service og den personlige betjening alle kunderne oplever i din forretning.

Dine medarbejdere er ganske enormt gode til både den professionelle del af en ekspeditionen, men så sandelig også på det personlige plan. Altid en flot indpakning, og et dejligt glad smil fra dine medarbejdere. Og med varer til de rigtige priser i mangfoldighed på dine hylder, sammen med en markedsføring og en gedigen kræmmerevne på indkøbssiden – j a , så driver du en af byens bedste detailforretninger.

Rådhuscenteret
Du var sammen med din far og bror initiativtager til opførelsen af Farsø Rådhuscenter i midt 80’erne. Det var et imponerende center efter datidens forhold, og som gav grundlaget for en fremadrettet succes. Centeret har udviklet sig med flere forskellige knopsskydninger op igennem 90’erne, og i den første del af dette årtusinde. Og efter en lang og sej sagsbehandling, står I nu klar til en ny udvidelse af Centeret til glæde for butikslejerne i al almindelighed, og for kunderne i særdeleshed. Centeret er med til at trække langt mere detailhandel til Farsø end befolkningsgrundlaget tilsiger. Men årsagen er klar; Det er et flot center med et bredt udvalg af detailhandlere, der på bedste vis giver personlig service og gode oplevelser for kunderne.

Tillidserhverv
Du er om nogen en energisk person, der hele tiden “mosler på” for at få nye resultater. Den energi anvender du ikke kun i din egen forretning. Du giver dig også tid til at være med i foreningslivet og har i de senere år på fortræffelig vis ledet Farsø Handelstadsforening som formand. Du forstår om nogen, at det drejer sig om at stå sammen om markedsføring af vores detailbutikker, og det har da også medført, at der i din formands periode ikke har stået forretninger ledige med brunt papir for vinduerne.

Og din energi har også smittet af på din indsats i ETC og nu også i turistforeningens bestyrelse. Men det er også det der skal til, for at vi kan fortsætte fremgangen indenfor detailbutikkerne.

9640 Fremad
Du er nu med til at starte et nyt projekt op, der skal skabe ny fremgang i Farsø. Du er en af initiativtagerne til 9640 Fremad, hvor den nye generation skal udtænke nye ideer for at skabe fremgang for vores by og omegn. Et godt initiativ, der tages i en tid hvor den økonomiske krise stadigvæk kradser lidt i kanten. Det er nu der skal sås, så vi kan høste frugterne senere når krisen er overstået.

Udover de nævnte eksempler har du også haft tid til at være formand for kæden Kop og Kande, du begiver dig ud i golfspillet og arrangerer fine turneringer både i Gatten og Hvalpsund, og mig bekendt er der også tid til et godt familieliv.

Og alt det her gør, at “Kræmmeren”, Jørgen Jensen Kop og Kande er en oplagt modtager af vores Erhvervspris. Hjertelig tillykke med prisen.