Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Outline Vinduer – Erhvervspris 2020/21

Som nævnt måtte vi sidste år aflyse vores generalforsamling som følge af corona restriktioner. Inden generalforsamlingen havde vi i erhvervsrådets bestyrelse truffet en enstemmig beslutning om at Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2020 skulle gå til Outline Vinduer A/S.

Ole Hosbond og Jens Sørensen

Så vi har alle ventet tålmodigt på at denne dag skulle oprinde, så vi kunne overrække erhvervsprisen til jer, men sådan gik det ikke efter vi blev lukket ned 11. marts sidste år.

I forbindelse med bestyrelsens drøftelser omkring erhvervsprisen for 2021 besluttede vi at det på alle måder var en passende beslutning ikke at udpege en erhvervsprismodtager for 2021, dette dels fordi det ville være ganske kort tid I kunne have sølvbakken som markerer årets erhvervspris til at pryde i jeres lokaler, men især ud fra at hvis vi skulle komme med en oplagt kandidat til erhvervsprisen for 2021 ville det blive Outline Vinduer igen!

Det siger alt om at vi er såvel imponerede som stolte over den udvikling Outline Vinduer har gennemgået gennem mange år, men især inden for det seneste år.

Outline Vinduer – eller oprindeligt Storke Vinduer – har været en betydningsfuld arbejdsplads i Farsø gennem mere end 30 år. I 2005 blev Storke Vinduer opkøbt af den svenske koncern Inwido og det skal ikke være nogen hemmelighed at tanken da lige gik gennem hovedet på mange af os om der var risiko for at Storke Vinduer med de mange arbejdspladser ville blive nedlagt som en lille del af en international koncern.

Men dette skete ikke, tværtimod har Outline Vinduer, som I siden skiftede navn til, været gennem en flot udvikling hvor omsætningen og antallet af arbejdspladser støt er steget og I nu har en arbejdsplads med snart dobbelt så mange medarbejdere som for 10 år siden og med en indtjening som er mangedoblet i samme periode.

Når det ydermere tillægges, at Outline befinder sig i en branche med hård konkurrence fra lavtlønslande er dette en næsten naturstridig udvikling.

Jeg er ikke i tvivl om at denne udvikling ikke mindst skyldes dygtige mennesker i ledelsen af Outline Vinduer, ikke mindst direktør Jens Sørensen som netop har været i virksomheden i denne periode, hvor udviklingen har taget fart.

Jens og hans mange dygtige medarbejdere viser hver dag hvorfor det er muligt for dansk produktion at overleve i en tid med hård konkurrence fra lavlønslande.

Effektivitet, innovation og fokus på andre handelsparametre end bare pris ser for mig som udenforstående ud til at være nogle nøgleord i at skabe den både store og vel indtjenende virksomhed som Outline Vinduer er i dag.

Outline Vinduer viser også i dagligdagen at der er andre fokusområder end indtjening i virksomheden.

Outline Vinduer bidrager nemlig ved at tage et socialt medansvar over for de borgere i Vesthimmerland, der ikke har det så let. Sammen med Vesthimmerlands Kommune har Outline en afdeling som kaldes ”Outline Plus” hvor borgere som er f.eks. langtidsledige eller på sygedagpenge, kan komme i praktik og blive opkvalificeret.

Herigennem hjælper Outline Vinduer ca. 100 borgere i Vesthimmerlands Kommune med at komme i gang igen. Det er også noget som vi værdsætter her i kommunen, når de store virksomheder bidrager til hele samfundets udvikling.

Fra erhvervsrådets side vil jeg ikke lægge skjul på at vi er stolte over at have en veldrevet virksomhed som Outline Vinduer her i Farsø.

Vi vil derfor gerne fra bestyrelsens side anerkende den indsats som I har gjort for at udvikle en god og veldrevet virksomhed op med et samtidigt socialt medansvar. Det var derfor bestyrelsens klare opfattelse, at I havde fortjent at modtage erhvervsprisen

På den baggrund vil jeg gerne ønske jer et stort tillykke med Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2020/21.

Ole Hosbond Poulsen