Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Sparekassedirektør Mogens Jensen – Erhvervspris 2012

I aftes kunne formand for Farsø Erhvervsråd, Stats. aut. revisor Ole Hosbond Poulsen tildele Erhvervsprisen 2012 til sparekassedirektør Mogens Jensen. Her ses modtager af Erhvervsprisen 2012, Mogens Jensen med “vandrebakken”, som følger modtagere af Erhvervsprisen. Til højre for Mogens Jensen ses hans hustru Hanna Jensen og formand for Farsø Erhvervsråd, Ole Hosbond Poulsen. – Du har, siden du kom til Farsø i 1985, ydet en kæmpestor indsats for at fremme erhvervslivet i Farsø.

Mogens Jensen, Hanna Jensen og Ole Hosbond

Jeg kunne godt nævne en lang perlerække af sager og projekter, hvor din opbakning har været afgørende for gennemførelsen, både for så vidt angår projekter hos de lokale virksomheder, men også projekter der har været knyttet til Farsø-egnen som et område at bo i, at være turist i og drive virksomhed i, men så tror jeg ikke vi når resten af dagsordenen på aftenens program.

Grundinstilling at igangsætte og udvikle
Det har været en grundindstilling du har vist gennem hele din tid i Farsø til at være med til at igangsætte og udvikle, og derfor også blev en del af dagsordenen for Farsø som by og egn og ikke bare i regi af Sparekassen Farsø.

Kort fortalt har du været en hjørnesten i at være med til at skabe det lokalsamfund vi har i dag.

Har sat præg
Det er ikke fordi, du i omverdenen altid har været synlig i ret mange af de projekter, du har været med til at sætte i søen, men dit præg har været der. Og for de mennesker der har været involveret i projekterne, har din opbakning og støtte i alle tilfælde været af meget stor betydning. Det kan jeg i hvert fald skrive under på.

Har styret sparekassen i land
Som allerede nævnt i min erhvervsberetning har jeg en god fornemmelse omkring fusionen mellem Sparekassen Farsø og Den Jyske Sparekasse.

Hertil må jeg tilføje at jeg nærer stor respekt for at du – samt bestyrelsen, fik styret Sparekassen Farsø ”i land” på denne måde. Det kendetegner vel også en ordentlig kaptajn at han ikke forlader skuden selvom den tager vand ind, men i stedet sørger for at den kommer i havn.

Jeg ved det har været en hård tid for dig i takt med at ”vandstanden steg” men desto mere er det dig vel undt at der nu er ro på ”bagsmækken” og du stille og roligt kan planlægge en overdragelse af dit hverv som nordjysk områdedirektør for Den Jyske Sparekasse til din afløser.

Det var derfor bestyrelsens klare opfattelse, at du om nogen havde fortjent at modtage erhvervsprisen ud fra dine mange års indsats for Farsøs erhvervsliv og hvis du skulle ”nå” at modtage den mens du var erhvervsaktiv var det i 2012.

På den baggrund vil jeg gerne ønske dig et stort tillykke med Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2012.

Lidt mærkeligt selv at modtage prisen
I sin tak for Erhvervsprisen lød det fra Mogens Jensen: I min tidligere egenskab af formand for Farsø Erhvervsråd og 25 uddelinger af Erhvervsprisen bag mig, er det lidt mærkeligt selv at modtage prisen. Men jeg kan oplyse, at det er mindst lige positivt at modtage den, som jeg har haft det med uddele den.

Det er rigtigt, at mit navn ikke altid har været synligt, hvilket skyldes jeg oftest har samarbejdet med andre. Ligesom sparekassen også altid har været opfattet som samarbejdspartner.

Da jeg blev ansat i sparekassen i 1985 diskuterede vi, hvad jeg skulle stå for, og det blev navnlig at hjælpe små virksomheder.

Den største beslutning jeg har været med til, er dannelsen af Farsø Erhvervspark. Det har været positivt, og der er ikke mange lignende udviklingsselskaber, der har kunnet holde ved så længe. Det er et unikt samarbejde.

Jeg vil også nævne dannelsen af Servicekontoret. En succes, som man er os misundelig rundt omkring.

Himmerlands Udviklingsråd er også et unikt samarbejde, særligt efter at de lokale erhvervsråd ikke havde råd til deres egen erhvervschef. Et samarbejde som er blevet yderligere styrket efter vi er blevet Vesthimmerlands kommune

Der er så mange enkeltpersoner jeg gerne vil takke, men ingen nævnt ingen glemt, sluttede Mogens Jensen i sin tak.