Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Thorsen Teknik – Erhvervspris 2016

I mere end 20 år har vi i Farsø Erhvervsråd uddelt Erhvervsprisen en gang om året i forbindelse med vores generalforsamling. I bestyrelsen for Erhvervsrådet er vi meget glade for denne tradition, da vi herved har mulighed for at fremhæve virksomheder i vores område, der er med til at gøre en forskel. De virksomheder, der igennem årene har modtaget prisen, spænder utrolig bredt. Prisen er gået både til små og store virksomheder, til nystartede og til virksomheder med mange år på bagen.

Brian Otte og Michael Mortensen

I år skal prisen gå til en virksomhed, der blev etableret i 2009. Virksomheden startede hjemme på ejerens landejendom, hvor den første produktudvikling skete i garagen.

Til trods for at virksomheden startede – netop på det tidspunkt, som nok var et af de sværeste opstarts tidspunkter for iværksættere – nemlig kort efter finanskrisens start, så har virksomheden haft succes lige fra dag ét. Omsætningen er gået fra 400.000 det første år til et tocifret millionbeløb i dag. Virksomheden flyttede i 2015 i nye lokaler, idet de bestående lokaler på ejerens ejendom var blevet for små. Virksomheden beskæftiger p.t. seks medarbejdere.

Virksomheden startede på hjemmemarkedet i Danmark og er siden kommet ind på nye markeder i Skandinavien, Holland, New Zealand og Spanien, og
udvikler et produkt, der med en præcision på få centimeter kan give en præcis dosering af gødning og planteværn, hvilket er til gavn både for miljøet og for landmandens økonomi. Produktet kan via GPS styre en traktor, således at denne med en præcision på +/- 30 centimeter kan køre på en mark. Jeg kan hermed afsløre, at Erhvervsprisen 2016 går til Thorsen Teknik i Farsø. Thorsen Teknik blev startet af Torben Thorsen, der har en baggrund som landbrugstekniker, ligesom Torben i mange år har arbejdet hos maskinstationer i området.

Torben har dermed stor erfaring med markdrift og landbrugsmaskiner, hvilket gør at han sammen med virksomhedens øvrige medarbejdere kan yde en rådgivning og service overfor kunderne på et meget højt niveau. Dette har været medvirkende til den store succes, som virksomheden har oplevet siden starten i 2009. Virksomheden sælger bl.a. et system, der hedder Topcon. Systemet bruges til montering på maskiner til markdrift, som via GPS kan styre traktoren meget præcis. Derved kan landmanden så sine afgrøder med stor nøjagtighed, ligesom systemet kan lagre udbytte på marken fra år til år og derved registrerer behov for gødning m.m.

Når maskinen kan se at udbyttet et bestemt sted på marken er mindre end gennemsnittet, ja så kan systemet dosere ekstra gødning på netop denne lokalitet, således at det fremtidige udbytte øges. Hermed får landmanden doseret netop den gødning, som planterne har brug for – hverken mere eller mindre – hvilket er til gavn både for miljøet og for pengepungen.

Et andet produkt, som virksomheden har udviklet hedder RosCrop. Med dette system kan landmanden med stor præcision gennemføre plantning og såning af mange afgrøder og kulturer. Via en hurtig overførsel af data fra GPS til f.eks. plante- og såmaskiner, er det muligt at opnå en meget stor nøjagtighed.

Eksempelvis er der med hjælp fra dette system mulighed for at plante juletræer med en nøjagtighed på +/- 2,50 cm. Herved udnyttes alle arealer fuldt ud. Systemet ved selv, hvor den enkelte plante eller det enkelte frø skal placeres. Dermed har alle planter lige adgang til lys, næring og vand, hvilket giver optimale vækstbetingelser. Samtidig bevirker den præcise placering, at sprøjtning og tildeling af gødning kan ske på de nøjagtige positioner, hvor planterne står. På den måde udnyttes ressourcerne bedst muligt til gavn for miljø og økonomi.

De produkter, som Thorsen Teknik udvikler og udbyder, har utvivlsomt et enormt potentiale i fremtiden. Vi glæder os til at følge virksomhedens udvikling i fremtiden. Desværre kunne Torben Thorsen ikke være her i aften og modtage prisen, da han er på forretningsrejse i Norge. Han har til gengæld sendt sin stedfortræder Michael Mortensen.

På Farsø Erhvervsråds vegne til jeg gerne ønske Thorsen Teknik stort tillykke med Erhvervsprisen 2016.