Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Vesthimmerland Biogas – Erhvervspris 2022

Som nævnt måtte vi sidste år aflyse vores generalforsamling Vi har i erhvervsrådets bestyrelse truffet en enstemmig beslutning om at Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2022 skulle gå til Vesthimmerland Biogas A/S.

Ditlev Høgh, Flemming Nielsen, Lasse Buhl Jørgensen, Anette Overgaard

Som nævnt i min beretning er I sammen med andre lokale virksomheder med til at sætte Farsø på landkortet i forhold til den grønne omstilling.

Den grønne dagsorden er stærkt funderet i Danmark. I den danske klimalov fra 2020 er lovfæstet en målsætning om 70 % reduktion af CO2-udledningen inden 2030.

Dansk landbrug får i den forbindelse ofte skurkens rolle som stor udleder af drivhusgasser, men med de rette investeringer kan dansk landbrug bidrage godt til klimalovens målsætninger.

Et af de vigtigste elementer i at landbruget kan bidrage til den grønne omstilling er udvidelsen af produktionen af dansk biogas.

Ved at omdanne organiske restprodukter til biogas bidrager Vesthimmerland Biogas A/S til dette samtidig med at det har bidraget med 10 nye arbejdspladser lige uden for Farsø. Derudover er der planer om yderligere udvidelser og knopskydning til andre grønne virksomheder på Holmevej.

I Vesthimmerland betyder landbruget og de landbrugsrelaterede erhverv meget i vores lokale erhvervsliv. Særligt også i Farsø, hvor vi med Fransgaard Maskinfabrik, Farmas, Danatek m.fl. i forvejen har mange arbejdspladser i de landbrugsrelaterede erhverv, hvilket Vesthimmerland Biogas nu også bidrager til.

Samtidig er det på alle måder anerkendelsesværdigt, når der investeres i størrelsesorden omkring 300 mio kr. i at etablere en virksomhed i vores lokalområde.

I forbindelse med bestyrelsens drøftelser omkring erhvervsprisen for 2022 besluttede vi derfor, at det på alle måder var en passende beslutning at udpege jer til at modtage erhvervsprisen.

Vi vil derfor gerne fra bestyrelsens side anerkende den indsats, som I har gjort for at starte en ny virksomhed op med et samtidigt grønt stempel. Vi vil glæde os til at følge med i udviklingen på Holmevej. Det var derfor bestyrelsens klare opfattelse, at I havde fortjent at modtage erhvervsprisen

På den baggrund vil jeg gerne ønske jer et stort tillykke med Farsø Erhvervsråds erhvervspris for 2022.

Anette Overgaard