Skip to content Skip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Himmerlands Kød – Erhvervspris 2010

Erhvervsprisen, der uddeles i forbindelse med Farsø Erhvervsråds årlige generalforsamling, gik onsdag aften til Farsø virksomheden Himmerlands Kød A/S.

Direktør Søren Andersen og medarbejder Claus Westergaard, Himmerlands Kød A/S, modtog onsdag aften Erhvervsprisen 2010, som blev overrakt af formand for Farsø Erhvervsråd, Mogens Jensen.

Mogens Jensen, Søren Andersen og Claus Westergaard

Ligesom tidligere, var det borgerne der kunne indstille modtagere til prisen. For Erhvervsrådets bestyrelse var det således ikke svært at udpege årets modtager af Erhvervsprisen 2010, ud fra de begrundelser der fulgte med indstillingen.

Begrundelser, som formand for Farsø Erhvervsråd, Mogens Jensen, nævnte i sin tale i forbindelse med prisuddelingen:

Sat sit eftertrykkelige præg
I år tilfalder prisen en ret nyetableret virksomhed, som måske ikke er så kendt i den brede offentlighed, men som hurtigt har sat sit eftertrykkelige præg på Farsø. Det drejer sig om Himmerlands Kød A/S, som har til huse i det tidligere mejeri i Farsø.

Himmerlands Kød A/S er en topmoderne virksomhed med opskæring og salg af kalve- og oksekød som forretningsgrundlag. Virksomhedens direktør og daglige leder er Søren Andersen.

Virksomheden blev etableret i 2008. Det meste af året gik med at få indrettet lokalerne i det tidligere mejer til produktionen. I oktober 2008 var det hele på plads, og den daglige drift kunne igangsættes. Så på den led er virksomheden jo meget ny.

Erfarne folk
Men bag virksomheden står erfarne folk fra slagteribranchen. Her i Vesthimmerland er firmaet Hjalmar Nielsen i Aalestrup kendt som egnens førende kreaturslagteri. Det er herfra Himmerlands Kød har sit udspring. Det er således Lars Andersen, ejeren af A/S Hjalmar Nielsen, som er hovedaktionær i Himmerlands Kød A/S. Med i ejerkredsen er også andre virksomheder i oksekødsbranchen.

Ny standard for opskæring og forædling
Himmerlands Kød A/S er på flere måder en nyskabelse i branchen. Som nævnt er opskæring og forædling af kvalitetsoksekød grundlaget for virksomheden. Men når man ser på den måde produktionen foregår på, er virksomheden med til at sætte helt nye standarder. Vi tør godt sige, at et af verdens mest avancerede produktionsanlæg til behandling af oksekød står i Farsø. Det specielle ved teknologien er, at den enkelste opskæring kan spores gennem hele produktionen og helt ud til køledisken, hvor forbrugeren vælger, hvad der skal i indkøbsvognen. Hermed er der fuld sporbarhed fra landmand til forbruger. Begreber som fødevaresikkerhed og dokumentation for fødevarers oprindelse bliver uden tvivl stadig vigtigere. Himmerlands Kød A/S i Farsø er helt i front på dette felt, og deltager aktivt i udviklingen af fødevaresporbarhed. Vi ved, at daværende Fødevareminister Eva Kjer Hansen var meget imponeret over det hun så og hørte, da hun besøgte virksomheden sidste år.

Som navnet antyder, er det områders egen produkter, som er grundlaget for virksomheden. Så værditilvæksten af produkterne bliver i Himmerland. Det er en pointe, som ofte er på dagsordenen, når man diskuterer landbrugsprodukter. Her i Farsø er vi i hvert fald glade for, ar forarbejdningen sker lokalt. Samtidig er det glædeligt, at de forædlede produkter også finder vej til eksportmarkederne, lød det fra Mogens Jensen.

38 nye arbejdspladser
38 nye arbejdspladser og samhandlen med forskellige leverandører til virksomheden giver en masse afledte effekter, som bidrager til erhvervsudviklingen – ikke blot i Farsø, men på hele egnen. Det gør Himmerlands Kød A/S til en oplagt modtager af Farsø Erhvervsråds Erhvervspris.